σεῖε

σεῖε
θεῖος 1
of
masc voc sg (doric)
σείω
shake
pres imperat act 2nd sg
σείω
shake
aor ind act 3rd sg (epic)
σείω
shake
imperf ind act 3rd sg (homeric ionic)
σεῖος
of
masc voc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • σεῖ' — σεῖα , θεῖος 1 of neut nom/voc/acc pl (doric) σεῖε , θεῖος 1 of masc voc sg (doric) σεῖαι , θεῖος 1 of fem nom/voc pl (doric) σεῖο , σέω pres opt mp 2nd sg (epic ionic) σεῖαι , σέω pres ind mp 2nd sg (epic ionic) σεῖε , σείω shake pres imperat… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διαδράσειε — διαδρά̱σειε , διά ἁδρέω to be full grown aor opt act 3rd sg (attic) διαδρά̱σειε , διά δράω do aor opt act 3rd sg (attic epic doric aeolic) διαδρά̱σειε , διά δρασείω have a mind to do pres imperat act 2nd sg διαδρά̱σειε , διά δρασείω have a mind… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δράσειε — δρά̱σειε , δράω do aor opt act 3rd sg (attic epic doric aeolic) δρά̱σειε , δρασείω have a mind to do pres imperat act 2nd sg δρά̱σειε , δρασείω have a mind to do imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποδράσειε — ἀποδρά̱σειε , ἀπό δράω do aor opt act 3rd sg (attic epic doric aeolic) ἀποδρά̱σειε , ἀπό δρασείω have a mind to do pres imperat act 2nd sg ἀποδρά̱σειε , ἀπό δρασείω have a mind to do imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θύσειε — θύ̱σειε , θύω 1 offer by burning aor opt act 3rd sg θύ̱σειε , θύω 2 rage aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περάσειε — περά̱σειε , περάω 1 drive right through aor opt act 3rd sg (attic) περά̱σειε , περάω 1 drive right through aor opt act 3rd sg (doric aeolic) περάω 2 aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσμειδιάσειε — προσμειδιά̱σειε , προσμειδιάω smile upon aor opt act 3rd sg (attic doric) προσμειδιά̱σειε , προσμειδιάω smile upon aor opt act 3rd sg (attic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συγκεράσειε — συγκεράννυμι mix aor opt act 3rd sg συγκερά̱σειε , συγκεράω mix aor opt act 3rd sg (attic) συγκερά̱σειε , συγκεράω mix aor opt act 3rd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φωράσειε — φωρά̱σειε , φωράω search after a thief aor opt act 3rd sg (attic) φωρά̱σειε , φωράω search after a thief aor opt act 3rd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποδειλιάσειε — ἀποδειλιά̱σειε , ἀποδειλιάω to be very fearful aor opt act 3rd sg (attic doric) ἀποδειλιά̱σειε , ἀποδειλιάω to be very fearful aor opt act 3rd sg (attic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”